Az Irinyi Terv keretében megvalósuló Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program (a továbbiakban: „ÉLIP BP”) hatmilliárd forintos keretösszeget biztosít a Magyarországon működő élelmiszeripari beszállító vállalkozások, kiskereskedelmi láncok és a közétkeztetés gazdasági szereplőinek technológiaváltásuk támogatására, élelmiszeripari termelői kapacitásuk fejlesztésére, valamint az élelmiszeripari beszállítói hálózatba történő bekapcsolódására.

A támogatási program végrehajtását a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint felügyeleti szerv jóváhagyásával a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. végzi.

Az ÉLIP BP költségvetési forrás, vissza nem térítendő forráskerete összesen hatmilliárd forint.

A támogatás összege 300 – 500 millió forint közötti. A teljes projektköltségből a támogatás intenzitása legfeljebb 70 százalék lehet, amelyhez 30 százalékot kell hozzátennie a kedvezményezettnek (ebből minimum 15 százalék önrész szükséges, amely kiegészülhet maximum 15 százalék piaci hitellel is. Egyéb támogatással nem kombinálható.

A támogatásban azon élelmiszeripari vállalatok vagy az általuk alkotott konzorciumok részesülhetnek, amelyek végzett tevékenységük alapján élelmiszeripari vállalkozásoknak minősülnek, a fejlesztendő tevékenység pedig, amelyre a támogatást igénylik a TEÁOR 10 főcsoport bármely alcsoportjába (kivéve a 109-es alcsoportot), vagy a TEÁOR 11 főcsoport bármely alcsoportjába (kivéve a 1102 alcsoport) tartozik.

További feltétel, hogy a vállalkozások éves nettó árbevétele a 2020., 2021., 2022. évek legalább egyikében elérte vagy meghaladta a 100 millió forintot.

Az ÉLIP BP-ben az alábbi jogosultsági kritériumoknak együttesen kell teljesülnie:

– a projekt élelmiszeripari beszállítói státuszt fejlesztő területekhez, termékkörhöz vagy technológiához (pl. csomagolás) kapcsolódó problémák megoldására alkalmas beruházások,

– a pályázó közétkeztető, élelmiszeripari vállalkozás, vagy kiskereskedelmi lánc jelenlegi vagy jövőbeni beszállítója lesz a projekt megvalósítási ideje alatt, vagy annak eredményeként, és ezt kétoldalú együttműködési megállapodással, vagy szándéknyilatkozat becsatolásával igazolja.

A pályázat időtartama:

  • 2023. szeptember 28. a pályázati felhívás közzététele
  • 2023. október 12. – október 26. a támogatási kérelmek benyújtása

A támogatási forrás igénybe vehető:

  • új eszközök, gépek beszerzésére,
  • új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására,
  • Információs technológia-fejlesztésére,
  • gyártási licenc, gyártási know-how, és immateriális javak beszerzésére,
  • szakértői és tervezési tevékenységre,
  • ingatlan és infrastruktúra beruházásra,
  • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására.

Bővebb információ az Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Programról, valamint a pályázó vállalkozások részére előírt elvárásokról, és a támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumokról a Pályázati felhívás elnevezésű dokumentumra kattintva érhető el.

Pályázati anyagok letöltése

Kérdéseiket feltehetik a [email protected]  e-mail címre küldött elektronikus levélben.