5G Koalíció

Az 5G Koalíció 2017 nyarán alakult szakmai együttműködési fórum, melynek jelenleg 89 tagszervezete van. A piac, a tudományos élet, valamint az állam képviselőiből álló szervezet célja, hogy Magyarország az európai 5G fejlesztések egyik központjává váljon, valamint, hogy hazánk a világ élvonalába tartozzon az 5G bevezetése, elterjedése és gyakorlati alkalmazása területén.

Tevékenysége, működése

Az 5G Koalíció tevékenységét 7 tagú, választott elnökség irányítja, szakmai munkáját 6 munkacsoportjában folytatja, melyben több, mint 235 hazai szakember vesz részt. Az évente megrendezett, szakmai konferenciával és kiállítással egybekötött plenáris ülésén átlagosan 200 fő vesz részt.

Legfontosabb eredményei

 • az 5GK az 5G-ben érdekelt – a vertikumokkal egyre bővülő – hazai ökoszisztéma képviselőit ültette egy asztalhoz, hogy közös célok mentén együttműködjenek,
 • az 5GK részt vett az 5G Stratégia szakmai tervezetének elkészítésében, ötleteivel, javaslataival, szakértelmével támogatta az anyag elkészítését,
 • az 5GK részt vesz 5G ügyének társadalmasításában, az 5G megismertetésében, az 5G-ről folyó párbeszédben, a hiteles, objektív tájékoztatásban: konferenciákon, sajtóban, egyéb kommunikációs csatornákon,
 • az 5GK nemzetközileg is elismert hazai szakemberek segítségével horizontális workshopokon dolgoz fel olyan aktuális, a társadalmat foglalkoztató 5G témákat, mint pl. az 5G egészségügyi vonatkozásai, vagy biztonsági kérdései,
 • az 5GK tagjainak közreműködésével elindultak az első 5G-re épülő közlekedési esetek tesztelése a zalaegerszegi járműipari tesztpályán, és most indul az együttműködés a Mezőhegyesi Digitális Tangazdasággal az 5G-képesség kialakításáról,
 • az 5G korszak multidiszciplináris együttműködésének megteremtésében az 5GK elindította az iparági párbeszéd kialakítását az egyes vertikumok képviselőivel: közlekedés, agrárium, logisztika, később egészségügy, szórakoztatóipar és média,
 • az 5GK közös gondolkodást indított el az optimális hálózatkiépítés együttműködési formáit illetően úgy, hogy az infrastruktúrafejlesztés és hálózatmegosztás versenysemleges formában valósulhasson meg,
 • az 5GK részt vesz a magyar innovációs potenciál kiaknázásában úgy is, hogy tagjai az innovációs központok számára 5G kompetenciákat, képességeket biztosítanak,
 • az 5GK részt vesz az oda-vissza irányú nemzetközi tudástranszfer kialakításában, a nemzetközi jó gyakorlatok megismertetésében, hasznosításában, a magyar 5G tevékenység nemzetközi népszerűsítésében, az 5G K+F+I programok, együttműködések kialakításában.

Jövőbeli tervek

 • Társadalmi-gazdasági tudatosítási programok kidolgozása és elérhetővé tétele.
 • Az optimális hálózatkiépítés és megosztás, partnerségek kialakítása a makrogazdasági optimumért.
 • Ipari tesztkörnyezetekhez, innovációs központok számára 5G kompetenciák biztosítása.
 • Az iparági párbeszéd erősítése, vertikumok bevonása, innovációs partnerségek kialakítása.
 • A nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, tudástranszfer oda-vissza, nemzetközi jó gyakorlatok.
 • Magyarországi 6G álláspont kidolgozása és nemzetközi képviselete.