?>

Az élelmiszer előállítást a digitális megoldásokon lapuló technológiák jelentősen átalakították az elmúlt évtizedekben. A „mezőgazdaság 4.0” segítségével lehetővé vált, hogy az élelmiszer termékpályák a „földtől az asztalig” a fogyasztók igényei alapján működjenek, ami jelentősen növeli a élelmiszer előállítás hatékonyságát. Az élelmiszer termékpályák szereplőinek lehetősége van precíziós technológiák segítségével annyit és olyan terméket előállítani, a környezeti erőforrások optimális felhasználásával és a termelés kockázatok minimalizálásával, amit a fogyasztói piacok igényelnek.

A „Mezőgazdaság 4.0” a digitális agrárgazdaság, szűkebb értelemben a precíziós mezőgazdaság, az információs és kommunikációs technológiák, a nagytömegű adatok gyűjtésére, feldolgozására alapuló döntéstámogatás, továbbá az automatizálás és a robotizáció egyre szorosabb összefonódását, illetve a termelés, az üzemirányítás, a termékpályák üzleti modelljeinek megváltozását eredményező technológiai és vezetés-irányítási reform összefoglaló neve.

A magyar Kormány felismerve a digitalizáció jelentőségét az élelmiszergazdaságban 2019-ben elfogadta Magyarország Digitális Agrár Stratégiáját (DAS). A DAS az élelmiszer termékpályát első szakaszára, a mezőgazdasági termelésre fókuszálva alkotta meg a hazai mezőgazdaság „digitális” jövőképét és állította össze a szükséges fejlesztés stratégiáját. A stratégia három pillére épül: 

  • a termelés digitalizálására, a precíziós termelés fejlesztésére,
  • a mezőgazdasági üzemek döntéshozásának digitális technológiákra alapozott fejlesztésére, valamint a
  • termékpályák digitális megoldásokkal történő fejlesztésére.

A három pillér együttes fejlesztése biztosíthatja, a pilléreket összekötő adatok segítségével, hogy a mezőgazdasági termelés hatékonyan legyen képes az élelmiszeripar és a végül a fogyasztók elvárásainak megfelelő alapanyagok előállítására.

Magyarország Digitális Agrár Stratégiájának célja, hogy az információk gyűjtésével, feldolgozásával, a technológiai műveletek automatizálásával és robotizálásával hozzájáruljon a mezőgazdasági termelés jövedelmezőségének növeléséhez a rendelkezésre álló környezeti erőforrások hatékony felhasználása mellett.

A DAS-ban azonosított három pillér fejlesztéséhez és működéshez szükséges adat környezet, az úgynevezett „agrár adat tér” létrehozását a Kormány a Mesterséges Intelligencia Stratégia ágazati fejezetében fogadta el. Az agrár adat tér megfelel az Európai Unió adatstratégiájában szereplő „mezőgazdasági adattér” nemzeti szintjének.

A DAS megvalósítására 2020-ban biztosított forrást a Kormány. Az elindult projektek közül a Neumann Technológiai Platform a termelők ismeretterjesztését célul kitűző Digitális Agrárakadémia és termelők jövedelmi helyzetét támogató rövid ellátási lánc működéséhez szükséges digitális „közmű” létrehozását biztosító Digitális Termelői Piac irányításában és megvalósításában vesz részt.

A Kormány a DAS kormányhatározat alapján 2022-ben fogadta el a DJN Kft koordinálásával elkészült Digitális Élelmiszeripari Stratégiát (DÉS). A DÉS célrendszere és beavatkozásai kapcsolódnak a DAS-hoz, így biztosítja a földtől az asztalig terjedő élelmiszer termékpályák teljes digitalizálási folyamatát, az adatok áramlásának lehetőségét. 

A Neumann Technológiai Platform a digitális technológiai szaktudásával és a jogelődjei által létrehozott szakmai koalíciók együttműködésével egyrészt támogatja a DAS és DÉS végrehajtását, másrészt a közvetlenül vesz részt projektek megvalósításában. A Mesterséges Intelligencia, a Blockchain, az 5G és a drón koalíció közvetlenül járultak hozzá a stratégiák létrehozásához és megvalósításához. Az 5G és a Drón koalíció elsősorban a DAS területéhez kapcsolódik, a Blockchain Koalíció pedig a teljes termékpályák működését támogatja, az élelmiszerek nyomonkövethetőségének és minőségét bizonyító adatok áramlásának biztosításával.

A Neumann Technológiai Platform a végrehajtás mellett részt vesz a stratégiák folyamatos felülvizsgálatában, értékelésében és a szükséges módosítások tervezésében.