Adattárca

A Kormány Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájáról, valamint a végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről szóló 1573/2020. (IX. 9.) határozatával fogadta el Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiáját – amely az Adattárca-kezdeményezést egy hosszútávú, a hazai mesterséges intelligencia (MI) ökoszisztéma fejlődését alapjaiban meghatározó, ún. transzformatív célkitűzésként definiálja.

Az adattárcák ennek nyomán olyan adatipari-adattechnológiai kezdeményezések, amelyek célja, hogy a felhasználók

§  az állam és

§  az általa minőségbiztosított piaci szereplők

részéről róluk tárolt adatait – a megfelelő adatvédelmi garanciák mellett – kezeljék, azonos körben megosszák, valamint pénzügyi és/vagy szolgáltatási és/vagy adatipari tranzakciókat hagyjanak jóvá. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az adattárcával a felhasználó meghatározott célok mentén lehetőséget kap az állami, és kiemelt gazdasági szereplők által kezelt adatainak másodlagos felhasználását szervezni – amely működési modellben új adatok és szolgáltatások jönnek létre valamennyi, az együttműködésben résztvevő fél irányába.


Cél, hogy az állampolgárok aktív, felelős szereplőként tudjanak részt venni az adatok másodlagos felhasználását célzó adatgazdaságban, és teljes körűen élni tudjanak a személyes adatok védelméhez való alapvető jogukkal. Ehhez lehetőséget kell biztosítani a róluk szóló adatok feletti rendelkezésre, illetve arra is, hogy aktívan és biztonságosan részt vegyenek a róluk felvett adatok másodlagos felhasználásában. Az adattárca kezdeményezés célja, hogy mind a vállalatok, mind a magánszemélyek érdekelten, átláthatóan vegyenek részt az adatgazdaságban, szabályozott kereteket teremtve minden fél számára az adatvagyon felhalmozásából származó hasznok maximalizálására, építve a GDPR és a PSI II irányelvek előremutató lehetőségeire.