A hálózatos alapon szerveződő modern társadalmak megfelelő működtetéséhez szükség van hálózatkutatási kompetenciákra. A komplex társadalmi, gazdasági, kapcsolati hálókban való navigációs képesség, az előretekintő, nagy volumenű strukturálatlan adatok elemzésére és döntéshozatalra épülő összetett problémamegoldás, valamint a hálózatos együttműködésen alapuló innovációs képesség a XXI. század vezető kompetenciáivá váltak – nemcsak az üzleti szféra, de a digitalizáció fejlődésének köszönhetően a közigazgatás számára is. A magyar közigazgatási jogalkotás, jogalkalmazás és működés jelenleg még esetlegesen kezeli és használja a digitális ökoszisztéma által adott lehetőségeket és kihívásokat, ideértve a hálózatkutatási módszereket és eszközöket. A Neumann legfontosabb közpolitikai törekvése, hogy a hálózatkutatási módszerek és eszközök adaptálása, eredményeinek hasznosítása a magyar államigazgatásban és nemzetgazdasági szinten megtörténjen. A kormányzati tevékenység olyan jellegű szakmai támogatása a cél, hogy a hálózatkutatással támogatott adatalapú döntéselőkészítés szervesen beépüljön a szakpolitikai döntéshozatali folyamatokba. Ennek egyik feltétele a hazai kezdeményező, innovációalapú hálózatkutatási ökoszisztéma kialakítása, amely az elemzési és adat vezérelt döntéshozatali képességek megerősítésével felkészíti a közszolgálati döntéshozókat a 21. század kihívásaira, aktívan hozzájárul az adatalapú gazdaság növekedéséhez, elősegíti a hálózati együttműködésen alapuló innovációt és a tudományos, módszertani felfedezéseket, és hozzájárul a magyar gazdaság növekedési ütemének felgyorsításához.

A Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. ennek megfelelően felelősen közreműködik:

  • a hálózattudományi kormányzati stratégia kialakításában, előkészítésében és végrehajtásában,
  • a célkitűzésekhez illeszkedő módon szakágazati hálózattudományi alapú irányítási/fejlesztési projektek menedzselésében és megvalósításában,
  • közigazgatási szervezet-, és eljárásdiagnosztikai módszertanok kidolgozásában és kapcsolódó projektek megvalósításában,
  • a hazai hálózattudományi ökoszisztéma támogatásában.