A blockchain technológia elérte azt a fejlettségi és elfogadottsági szintet, amely egyértelművé teszi, hogy a nemzetközi gazdasági versenyben erős tényezővé vált, alkalmazása stratégiai cél lehet a világ vezető gazdaságai számára. Világgazdasági jelentőségét részben az a sajátosság adja, hogy elosztott főkönyvi technológiaként alapja lehet határokon átnyúló, autonóm rendszereknek, amely elősegíti az ellátási láncok működését.

Magyarország számára nyitott a lehetőség, hogy nemzetközileg is értékelhető pozíciót szerezzen, amelyet a gazdaságfejlesztési célok szolgálatába állíthat.

A fintech szektor kapcsolódása

A pénzügyi ágazatban nemzetközi léptékben is mélyreható fejlődés indult el az elmúlt egy évtizedben. A hagyományos pénzügyi szolgáltatásokban alapvető változásokat hozott a digitalizáció és a kifejlődő új technológiák, amelyek különösen az elektronikus fizetési szolgáltatások terén hoztak áttörést.

A Digitális Jólét Program 2019-ben önálló stratégiában (Magyarország Fintech Stratégiája) értékelte a szektor helyzetét és meghatározta azokat a pilléreket és célkitűzéseket, amelyek elősegítik, hogy a magyar polgárok és vállalkozások sikeresen kamatoztassák a pénzügyi digitalizáció előnyeit. A pénzügyi ökoszisztéma innovációit mutatja be a már 16. alkalmánál tartó Fintech Szalon eseménysorozat.

Blockchain Koalíció

A Koalíció 2022.03.08-án tartotta meg alakuló ülését, amely során 47 szervezet csatlakozott. Az alapítók között megtalálhatók a közszféra szereplői, a felsőoktatás és a tudományos szféra intézményei, szakmai szervezetek és piaci vállalkozások is.

A Koalíció első plenáris ülését 2022. június 9-én tartotta, ahol döntést hozott a munkacsoportok megalakulásáról. A Koalíció 2022 őszén elkészítette akciótervét és stratégiai tervét, amely a Gazdaságfejlesztési Minisztériumban szerepel a 2023. évi előterjesztési munkatervben. 

Munkacsoportok

A Blockchain Koalíció munkacsoportok útján lát el a részfeladatokat a jogi keretrendszer megalkotása, a nemzetközi kapcsolattartás, az oktatás, az ellátási láncok tekintetében. 

Külön is említést érdemel a pénzügyi vonatkozás, mivel a kriptoeszközök többsége blokklánc alapokon működik, így nem megkerülhető annak kérdése, egy adott állam támogató vagy korlátozó szabályozással lép fel. Az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok kifejezetten gazdasági versenyképességi megfontolások figyelembevételével döntött a támogató megközelítés mellett.