A Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. Projekt Igazgatóságának alapfeladata a Társaság kezelésében lévő hazai és európai uniós forrásokból megvalósuló projektekkel kapcsolatos projektmenedzsmenti és projekt pénzügyi feladatok ellátása. Projektmenedzsment tevékenységein belül elvégzi az ipar- és technológiafejlesztési témájú projektek megvalósításához szükséges feladatok koordinációját és adminisztrációját. Ügyel a mindenkori határidők és ütemtervek betartására, a projektek megvalósításában résztvevő külső partnerekkel való kapcsolattartásra. Jelenleg Társaságunk több nemzetközi konzorciumnak is tagja elsősorban blockchain témájú Digital Europe Program keretein belül nyertes három pályázattal, amelyek segítségével széleskörű együttműködésben valósul meg európai szinten a blokklánc technológia gyakorlati alkalmazásának előkészítése. EU-s szinten közreműködünk a European Digital Innovation Hubs ökoszisztéma kialakítást célzó pályázatok megvalósításában is, amelyek lényege, hogy lehetőséget biztosítson a magyarországi KKV-knak, hogy választ találhassanak a mai kor adta digitális kihívásokra.

Társaságunk megvalósít szintén EU-s finanszírozású operatív programokat is, jelenleg legfontosabb ezek közül a GINOP-3.2.8-20-2020-00001 azonosítószámú, az „MI innovációs- és kompetenciaközpont, adatvagyon-gazdálkodási kapacitás kialakítása a hazai KKV-k számára Mesterséges Intelligencia alkalmazások ösztönzésére” elnevezésű projekt, amelynek megvalósítása során sikeresen került bevonásra 150 magyarországi KKV.

A Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. Projekt Igazgatóságának fentieken túli kiemelt tevékenysége a 2022. novemberében megkezdett támogatáskezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása. Ennek megfelelően az Irinyi Terv iparstratégiai támogatási program, az IPAR4.0 program és az Irinyi Terv Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program keretében 2018-tól kezdődően nyújtott vissza nem térítendő támogatások felhasználásának ellenőrzése és koordinációja, a programok célkitűzéseinek megfelelő felhasználásának támogatása a feladatunk. Jelenleg 179 magyarországi vállalkozás projektjének gondozása zajlik.

A jövőben is célkitűzésünk, hogy minél több nyertes pályázatot tudhassunk magunkénak. Ennek érdekében Társaságunk folyamatosan új projektek és új együttműködési lehetőségek előkészítésén dolgozik.