A digitális átmenet, a digitális technológiai alkalmazások, automatizáció, robottechnológiák, mesterséges intelligencia az élet szinte minden területére kihatnak és alapjaiban alakítják át a gazdaságot, munkaerőpiacot és az emberek mindennapi életkörülményeit.  

A digitális kompetencia, a digitális technológiában jártas munkaerő elérhetősége meghatározó tényező lesz.  

Be kell fektetni a digitális technológiával kapcsolatos képzésbe és azoknak a készségeknek és kompetenciáknak a fejlesztésébe, amelyek nélkülözhetetlenek a versenyképességhez, a megfelelő, alkalmazkodni képes munkaerő biztosításához! 

A Neumann Technológiai Platform meghatározó szereplője kíván lenni a technológiai szempontú digitális kompetenciafejlesztésnek és facilitátora a kompetenciafejlesztés teljes életciklusát magába foglaló ökoszisztéma együttműködésének.  

Az NTP TechEd központja elősegíti és támogatja a képzési szektor és tanulási piac, valamint az oktatástechnológiai szektor szereplői közötti párbeszédet, az iparág láthatóságát és kapcsolatait a regionális és európai piacokon.  

A Kormány által elfogadott 1341/2019. (VI. 11.) Korm. határozat tekintetében az NTP közreműködik a digitális kompetencia keretrendszer továbbfejlesztésében, a nemzetközi és európai referenciáknak való megfeleltetésben. Gondoskodik az állampolgári digitális kompetenciakeret frissítéséről és az aktuális fejlesztéspolitikai környezethez illesztéséről.  

Az NTP célja, hogy katalizátorává váljon az európai uniós közvetlen forrásokból támogatott projektekben való részvétel növekedésének és a nemzetközi tudástranszfer, kapacitás-építés, intézményközi kapcsolatok erősödésének.  

Az NTP engedélyezett felnőttképzőként is részt vesz a digitális kompetenciafejlesztésben.  Képzési tevékenységével elő kívánja segíteni a digitális technológiában rejlő lehetőségek felhasználását, bemutatását, új képzési módszertanok bevezetését és terjesztését szoros együttműködésben a hazai KKV szektorral, építve a korábbi évek hazai és/vagy uniós projektek megvalósítása során konzorcium vezetőként vagy partnerként szerzett képzési és módszertani fejlesztési tapasztalataira. 

A Kézai Simon Program célja, hogy a családok és az intézmények tulajdonában lévő papír alapú, analóg technikával megörökített fényképeket és a hozzájuk kapcsolódó adatokat digitálisan megőrizze a kezai.hu online felületen és a Kézai Simon Program elnevezésű ingyenes applikáción keresztül. A felhasználók saját adatvagyont kialakítva, dönthetnek képeik kezeléséről, nyilvánossá is tehetik azokat az érdeklődők, illetve a kutatók számára is.  Az felületre feltöltött képeket és adatokat egy magyar fejlesztésű szoftver rögzíti, és egy biztonságos, központi adatbázisban tárolja Magyarországon.