A Kormány által 1573/2020. (IX. 9.) Korm. határozattal elfogadott Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájának (MIS) egyik leghangsúlyosabb célkitűzése a hazai adatgazdaság beindítása, valamint a digitális ökoszisztéma, azon belül az adatgazdasági ökoszisztéma fejlesztése. Ennek megvalósítását az Innovációs és Technológiai Minisztérium felügyelete alatt a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. keretei között a Nemzeti Adatgazdasági Tudásközpont (NATUK) végzi.

A NATUK a MIS-re vonatkozó intézkedések végrehajtása céljából a mesterséges intelligenciával és adatgazdasággal összefüggő feladatokat látja el. A Tudásközpont kiemelt projektje az adattárca, valamint az adatgazdaságot érintő kérdések szabályozása mellett közgazdasági modellek felállításával foglalkozik, továbbá a gazdaságélénkítés egyik eszközeként a magyar kis- és középvállalkozásokat ösztönzi az adatintenzív működésre. A NATUK adatvezérelt, személyre szabott adatgazdasági, közpolitikai, közigazgatási és jogi minőségbiztosítást végez.

A NATUK feladata négy – közgazdasági, jogi, műszaki és közpolitikai – dimenzió mentén egy adatvezérelt és minőségbiztosítással támogatott folyamatrendszer kialakítása. A NATUK a nemzetközi jó gyakorlatok átültetésével, valamint a szereplők érdekeltségének tudatosításával a magán adatvagyon fölötti rendelkezés és a magán adatvagyon készletek aktiválásának ösztönzésére törekszik, amelynek eredménye a magyarországi adatgazdasági ökoszisztéma nemzetközi versenyképességének növekedése.