• Projekt címe: Hulladékkezeléssel összefüggő környezeti kockázatnyilvántartó és elemző információs rendszer kialakításának előkészítése
  • Projekt azonosító száma: KEHOP-3.2.1-15-2021-00035 
  • Kedvezményezett neve: Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft.
  • A projekt támogatási összege: 427.581.812,- Ft
  • A projekt kezdő időpontja: 2021.09.05.
  • A projekt fizikai befejezésének időpontja: 2023.11.30.

A körforgásos gazdaságra való átállás újfajta kihívások elé állítja a hazai hulladékgazdálkodást. Az átállás megköveteli a rendszerszintű újítások bevezetését, digitális megoldások alkalmazását. A Széchenyi Terv Plusz Operatív Programjai (KEHOP Plusz, DIMOP Plusz) prioritásai között kezelik a körforgásos gazdaságra való átállás feltételeinek megteremtését, az ahhoz kapcsolódó technológiai újítások bevezetését.

A Projekt keretében megvalósuló hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések hozzájárulnak a legálisan működtetett hulladékkezelő létesítmények esetében felmerülő kockázat- és sérülékenység elemző rendszer kialakításához, valamint a szennyezett területek kármentesítéséhez és a szennyezés megelőzéséhez. A fejlesztések hozzájárulnak a központi közigazgatási szervek, önkormányzatok, civil szervezetek; az ár- és belvízvédelem, illetve a kapcsolódó önkéntes, civil és nonprofit szervezetek hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenységének ösztönzéséhez.

A Projekt célja egy olyan, térinformatikai alapú mikrokörnyezeti kockázati és sérülékenységi megfigyelő és elemzőrendszer kialakítási lehetőségének megvizsgálása, amely messzemenőleg meghaladja az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer részeként működő Egységes Hulladékgazdálkodási Információs Rendszermodul jelenlegi tartalmát és funkcionalitását.

A rendszer használatának eredményeként az illegális hulladéklerakók pontos helyének meghatározása könnyebbé válna, optimalizálható lenne a szelektív hulladékgyűjtő pontok elhelyezése, leegyszerűsödne a hulladéklerakók aktuális kapacitásának nyomon követésére, a veszélyes hulladékok útjának megfigyelése, különböző hulladékkezelési technológiák hatékonyságának monitorozása. Összességében tehát elmondható, hogy a projektben megfogalmazott informatikai rendszer kialakítása támogatja a hazai hulladékgazdálkodási rendszer fejlődését, hozzájárul az Európai Uniós célkitűzések megvalósításához.