I. számú pályázat

A pályázati tevékenység rövid leírása:

Megvalósult projektterv készítése „Neumann János és öröksége” témában

Pályázók köre: pedagógusok, oktatók

Pályázati cél:

Digitális eszközökkel támogatott, megvalósult projektterv készítése „Neumann János és öröksége” címmel.

A pályázatok benyújtásának módja:

A projektterveket 3-5 perces, a YouTube-ra feltöltött videó formájában kérjük bemutatni, és a rá mutató linket, valamint a pályázati adatlapot a pályázati felületen feltölteni legkésőbb 2023. június 5. hétfő 24:00 óráig. A pedagógiai projekt kategóriában a jelen kiírás 1. sz. mellékleteként szereplő projektterv sablon használata előnyt jelent a pályázat elbírálása során.

Tartalmi elvárások a pályázattal szemben:

Választható témajavaslatok:

   • Neumann János élete a hétköznapokban

   • Neumann János tudományos munkássága

   • Neumann János és a mai számítógépek világa

  A felsorolt témajavaslatok csak ajánlások, a pályázók saját, Neumann Jánoshoz kapcsolódó egyéb megvalósult projekttervvel is pályázhatnak.

  A pályázók a pályázati anyag benyújtásával vállalják, hogy pályázatuk nyertessége esetén a pályázati anyagban foglaltakra vonatkozóan nem kizárólagos felhasználási jogot biztosítanak a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. részére.

  Az elbírálás feltételei:

    • A projekt megvalósításában fontos szerepet játszik a digitális technológia eszközként való alkalmazása.

    • A tanulási folyamat középpontjában a tanulók állnak.

    • A projekt a tantervi követelményekkel összehangolt, fontos tanulási célokra összpontosít.

    • a projektterv pedagógiai folyamatba történő illeszthetősége és beágyazottsága

    • A 2023-as Code Weekre történő regisztráció, illetve a tanösvényfejlesztés Code Week eseményként történő bejegyzése. (A különböző időpontokban, illetve helyeken zajló eseményeket külön-külön kell eseményként bejegyezni.).

   Díjazás: A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt pályázatot benyújtó pedagógus digitális eszköz vásárlására fordítható 250 000 Ft értékű ajándékutalványt kap.

   Eredményhirdetés: A Szegeden 2023.08.28-09.04. között megrendezésre kerülő IOI 2023 (Nemzetközi Informatikai Diákolimpia) verseny keretein belül.

   A pályázati kiírás a Digitális Témahét szakértőinek támogatásával valósult meg.

   II. számú pályázat – Digitális tanösvény

   A pályázati tevékenység rövid leírása:

   Pályázati tevékenység: Neumann János és öröksége – digitális tanösvény fejlesztése

   Pályázók köre: egy intézményen belül tanuló középiskolás korú diákcsoportok (köznevelési és szakképzési tanulók) és a diákcsoportot segítő pedagógus, oktató.

   Pályázat célja és rövid leírása:

   Neumann János nemcsak hazánkban, de Amerikában is ismert és elismert, a tudomány több területén tevékenykedő tudós, akinek kiemelkedő képességeire már egész fiatalon, gimnáziumi évei alatt fény derült. A pályázat célja, hogy a beérkezett pályamunkákon keresztül a diákok bemutassák a magyar származású tudós géniusz életének és munkásságának legjelentősebb mérföldköveit (pl.: iskolai éveinek eseményeit, különböző tudományterületeken elért sikereket, tudományos eredményeket, nagyobb elismeréseket, díjakat.) Illetve feleleveníthetnek számukra érdekes, esetenként talán vicces vagy szokatlan Neumann-nal kapcsolatos egyéb tudnivalót is.

   A Neumann Jánosról elnevezett digitális tanösvényt elsődlegesen Budapest egyik közterületén tervezzük fizikálisan megvalósítani, a vidéki intézmények tanulói számára pedig mobil formában, applikációval és QR kóddal támogatott technológiával kívánjuk elérhetővé tenni. Javasoljuk, hogy pályamunkáik elkészítése során gondolkodjanak a helyi közösségek, illetve szolgáltatók bevonásában is (pl. QR kód kiragasztása üzlethelyiség bejáratára, közösségi ház helyszínként szerepeltetése).

   Tartalmi elvárások a pályázatokkal szemben:

   A benyújtott pályázatokat 6 állomásból álló, Neumann János életét és munkásságát bemutató tartalmi egységgel kell megtervezni. Tartalmi megkötés továbbá, hogy az állomásokon elhelyezett táblákon szerepeljen szöveg, kép és az állomáshoz kapcsolódó QR-kód, ami Neumann János életével kapcsolatos kérdéseket vagy feladatokat tartalmaz.

   A pályázók a pályázati anyag benyújtásával vállalják továbbá, hogy pályázatuk nyertessége esetén a pályázati anyagban foglaltakra vonatkozóan nem kizárólagos felhasználási jogot biztosítanak a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. részére.

   Az elbírálás feltételei:

   • A 6 állomásból álló digitális tanösvény állomásonkénti „látványtervének” benyújtása elektronikus formában ppt/.pptx és .pdf formában a pályázati adatlapon.
   • A 2023-as Code Weekre történő regisztráció, illetve a tanösvényfejlesztés Code Week eseményként történő bejegyzése. (A különböző időpontokban, illetve helyeken zajló eseményeket külön-külön kell eseményként bejegyezni.)

   A pályázat benyújtás határideje: 2023. június 5., hétfő 24:00

   Díjazás: A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt pályázatot benyújtó intézmény diákcsoportja a digitáliskompetencia-fejlesztéshez használható eszközökre fordítható 350 000 Ft értékű ajándékutalványt kap.

   Eredményhirdetés: A Szegeden 2023.08.28-09.04. között megrendezésre kerülő IOI 2023 (Nemzetközi Informatikai Diákolimpia) verseny keretein belül.

   A pályázati kiírás a Digitális Témahét szakértőinek támogatásával valósult meg.

   Pályázat leadási felület