dr. Gál András Levente – köszöntő

Az adat és a mesterséges intelligencia kapcsán a Digitális Jólét Program (DJP) egyik legnagyobb története kezd most kibontakozni.

A XXI. században az egyik kiemelt gazdasági és társadalmi erőforrás a tiszta, valamint összekapcsolható adat, mint fő digitális jószág. Ezért egyre hangsúlyosabb közfeladat az adatgazdaság beindítása, a nemzeti adatvagyon hatékony és eredményes felhasználása.

2020. szeptember elején bemutatásra került Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiája, amelyben kiemelt feladatként jelent meg a hazai adatgazdálkodás megteremtése.

A Stratégiában megjelöltek szerint a köz és magánadatok lehető legszélesebb összekapcsolásával – a GDPR és egyéb személyiségi és vállalati jogok tiszteletben tartásával, a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségek kiaknázásával egy, a korábbinál sokkal hatékonyabb, kezdeményező és személyre szabott ügyfélélményt adó közigazgatás megszervezésének feltételei jöhetnek létre.

Az adatgazdaságnak Magyarország versenyképességét és szuverenitását kell szolgálnia. Ezen alapelv mentén alakítjuk ki és indítjuk be a hazai adatgazdaságot.

Bízom benne, hogy kitüntetett figyelemmel követik majd az adatgazdasággal kapcsolatos állami szervezetfejlesztést, valamint az elért eredményeinket.