Projektek

A Kormány által 1573/2020. (IX. 9.) Korm. határozattal elfogadott Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájának (MIS) egyik leghangsúlyosabb célkitűzése a hazai adatgazdaság beindítása, valamint a digitális ökoszisztéma, azon belül az adatgazdasági ökoszisztéma fejlesztése. Ennek megvalósítását az Innovációs és Technológiai Minisztérium felügyelete alatt a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. keretei között a Nemzeti Adatgazdasági Tudásközpont (NATUK) végzi.

A NATUK a MIS-re vonatkozó intézkedések végrehajtása céljából a mesterséges intelligenciával és adatgazdasággal összefüggő feladatokat látja el. A Tudásközpont kiemelt projektje az adattárca, valamint az adatgazdaságot érintő kérdések szabályozása mellett közgazdasági modellek felállításával foglalkozik, továbbá a gazdaságélénkítés egyik eszközeként a magyar kis- és középvállalkozásokat ösztönzi az adatintenzív működésre. A NATUK adatvezérelt, személyre szabott adatgazdasági, közpolitikai, közigazgatási és jogi minőségbiztosítást végez.

A NATUK feladata négy – közgazdasági, jogi, műszaki és közpolitikai – dimenzió mentén egy adatvezérelt és minőségbiztosítással támogatott folyamatrendszer kialakítása. A NATUK a nemzetközi jó gyakorlatok átültetésével, valamint a szereplők érdekeltségének tudatosításával a magán adatvagyon fölötti rendelkezés és a magán adatvagyon készletek aktiválásának ösztönzésére törekszik, amelynek eredménye a magyarországi adatgazdasági ökoszisztéma nemzetközi versenyképességének növekedése.


GINOP-3.2.8-20-2020-00001

A GINOP-3.2.8-20-2020-00001 azonosítószámú, az „MI innovációs- és kompetenciaközpont, adatvagyon-gazdálkodási kapacitás kialakítása a hazai KKV-k számára Mesterséges Intelligencia alkalmazások ösztönzésére” elnevezésű európai uniós projekt 2021. január 1-jén indult. A projekt a Digitális Jólét Nonprofit Kft. és a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. konzorciumában, az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, költségvetése 1 milliárd forint, a projekt zárásának tervezett időpontja 2022. december 31.

A GINOP-3.2.8-20 projekt elsődleges célja a hazai kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV-k) hatékonyságának és jövedelemtermelő képességének mesterséges intelligencia (továbbiakban: MI) alapú üzleti információs és kommunikációs eszközök (továbbiakban: IKT) bevonásával történő javítása, és az adatgazdaságban történő részvételük erősítése. A projekt üzletfejlesztési és technológiai tanácsadást, képzéseket, (ön)értékelési eszközöket és fejlesztési kapacitást biztosít olyan digitálisan felkészült, a mesterséges intelligencia és az adatvagyon felhasználása iránt érdeklődő KKV-knak, amelyek fejlődésük elősegítésére új üzleti lehetőségeket és megoldásokat keresnek, azok irányában nyitottak. A fejlesztésekbe 150 vállalkozás bevonását tervezzük, amelyek közül 100 cég számára – a vállalkozásokkal közösen – demó alkalmazást (proof of concept) fejlesztünk, valamint további 50 cég informatikai fejlesztésekre történő érzékenyítését valósítjuk meg. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával történő szoros együttműködésnek köszönhetően a projektbe bevont vállalkozásokat a Kamara adatbázisából választjuk ki.

Első feladatunk a projektbe bevonandó vállalkozások szegmentációja és strukturált felmérése, amelynek célja, hogy a célcsoportot képező KKV-k sajátos jellemzőik, igényeik, iparági gyakorlatuk szerint csoportosíthatók legyenek, így előkészíthessük a részükre optimalizált, tipizált támogatási tevékenységek kialakítását. A szegmentáció után indulhat az azonosított, meghatározott vállalkozások személyes felkeresése, a felmérési keretrendszerben kialakított kérdőívek kitöltetése, a kialakított online felületen a vállalkozások regisztrációja. A feladathoz szorosan kapcsolódik egy online felület kialakítása, amely a vállalkozások számára biztosítja a felmérési kérdőív önálló kitöltését, a felmérési eredmények tárolását, illetve a programba bevont vállalkozások tevékenységeinek nyomon követését a program későbbi szakaszaiban is. A projekt során ez a felület teszi lehetővé a folyamatos kapcsolattartást a vállalkozásokkal.

A felmérés eredményeinek felhasználásával elkészül egy kategorizált és tematizált szolgáltatás katalógus, amely felöleli a projektben részt vevő cégek igényeit lefedő, technológiailag megvalósítható és üzletileg releváns szolgáltatás opciókat, valamint azok üzleti modelljeit. A katalógus tartalmazni fogja a köz- és nyitott adatokra (open data) vonatkozó szolgáltatásokat, felhasználási lehetőségeket.

A projekt keretében megvalósul egy második felmérés is, amely során a KKV-k adatvagyonának adathasznosítási és MI szempontú áttekintése, a szektor informatikai és infrastrukturális érettségének vizsgálata, az MI és adat kompetencia és kapacitás értékelése történik. Az adatvagyon felmérésének folyamatközpontú – folyamatbányászati – megközelítése lehetőséget ad a releváns és látens adatok hasznosításának kérdéseire, ennek segítségével új utak jelölhetők ki az üzleti igények kielégítésére.

A projekt során azonosított, az MI és adatalapú szolgáltatások, technológiák bevezetésében, adaptálásában érdekelt KKV-k részére komplex szervezet- és üzletfejlesztési tanácsadást nyújtunk az Akcelerátor Központban foglalkoztatott tanácsadók segítségével. A projekt keretében két Akcelerátor Központ kerül kialakításra, ezeken a helyszíneken zajlanak majd a fejlesztések, illetve a projektbe bevont vállalkozások részére szakmai workshopokat és bemutatókat szervezünk. Az eseményeken gyakorlati műhelymunkák, célzott képzések és bemutatók, illetve tanácsadások lesznek elérhetők a projektben részt vevő vállalkozások részére. Emellett érzékenyítő képzéseket tervezünk azzal a céllal, hogy felkészítsük a vállalkozásokat demó vagy proof of concept projektek „befogadására” és lebonyolítására. A képzési anyagok és információk segítségével minden érintett KKV hozzájuthat azokhoz az elméleti és gyakorlati ismeretekhez, amelyek szükségesek az adott jó gyakorlat vagy demó alkalmazás saját üzleti működésbe történő bevezetéséhez, adaptáláshoz.

A GINOP-3.2.8-20 projekt megvalósításával hozzájárulunk a mesterséges intelligencia alapú üzleti IKT megoldások KKV szektorbeli terjedéséhez, a hazai digitális és adatgazdaság fejlődéséhez, ezek eredményeképpen a hazai gazdaság versenyképességének javulásához.

Amennyiben a projekttel kapcsolatban további kérdése merülne fel, kérjük, keressen bennünket bizalommal a ginop328@navu.hu e-mail címen.

Kedvezményezett neve Digitális Jólét Nonprofit Kft. és Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. konzorciuma
Projekt azonosítószáma GINOP-3.2.8-20-2020-00001
Projekt elnevezése MI innovációs- és kompetenciaközpont, adatvagyon-gazdálkodási kapacitás kialakítása a hazai KKV-k számára Mesterséges Intelligencia alkalmazások ösztönzésére
Támogatás összege 1 000 000 000 Ft
Támogatás mértéke 100%
Megvalósítási időszak 2021.01.01-2022.12.31.
Támogatási alap Európai Regionális Fejlesztési Alap


RRF-2.3.1-21-2022-00006

A jelenleg is zajló pandémia során világossá vált, milyen nagy szükség van a megbízható adatokon és evidenciákon alapuló, mély, tudományos igényű elemzésekre. A Nemzeti Laboratórium víziója, hogy megteremtse hazánkban az adatokra és elemzésekre épülő döntéselőkészítések tudományos bázisát az egészségügy, a járványvédelem és az ökológiai rendszerek területén. A három terület szorosan összefonódik, és az innovatív surveillance rendszerek, big data módszerek, valamint matematikai modellezés által új szinergiák jönnek létre. Az NL összefogja és koordinálja az országban eddig szigetszerűen működő kutatócsoportokat, elősegítve a hálózatosodást, és létrehozva egy olyan kollaboratív kutatói közösséget, amely a nemzetközi színtéren is komoly láthatósággal bír.


Konzorciumi partnerek

 • Agrártudományi Kutatóközpont
 • Állatorvostudományi Egyetem
 • Állatorvostudományi Kutatóintézet
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
 • Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Óbudai Egyetem
 • Ökológiai Kutatóközpont
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem
 • Pécsi Tudományegyetem
 • Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
 • Semmelweis Egyetem
 • Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
 • Szegedi Biológiai Kutatóközpont
 • Társadalomtudományi Kutatóközpont

A (fő)kedvezményezett neve Szegedi Tudományegyetem
Projekt azonosítószáma RRF-2.3.1-21-2022-00006
Projekt elnevezése Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium
Szerződött támogatás összege 8 321 000 000 Ft
Neumann Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság a támogatás összege 299 000 000 Ft
Támogatás mértéke 100%
Megvalósítási időszak 2022.03.01.-2026.02.28.


Az INPUT Program európai uniós finanszírozásból megvalósuló kiemelt kormányzati projekt, amely az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) irányítása alatt működik.

Az INPUT Programot azzal a céllal hívták életre 2016-ban, hogy elősegítse a Közép-Magyarország régión (KMR) kívüli startup ökoszisztémák fejlődését, IKT fókuszú új ötletgazdák és startup vállalkozások létrehozását, a már meglévők fejlesztését és lehetőséget teremtsen számunkra nemzetközi piacokon való megjelenésre.

E célok elérése érdekében olyan speciális szakmai támogatást nyújt, melynek köszönhetően növekszik a hazai, KMR-en kívül működő IKT startup, mikro- és kisvállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek a külpiacra lépéshez szükséges tudása és kapcsolati tőkéje, valamint a szektor szereplőinek együttműködése.

Az INPUT Program akár ötletfázistól egészen a nemzetközi piacra lépésig végig vezeti az ötletgazdákat, startupokat, minden érettségi fázisban (ötlet, early stage, growth stage), az igényeknek megfelelő, cégre szabott szolgáltatással.

A Program négy fő szakmai pillérből áll:

 • Országos koordinátor, valamint mentor- és szakértői hálózat
 • Képzések, rendezvények
 • Üzletfejlesztési tanácsadás
 • Nemzetközi piacra lépés elősegítése

A Program szolgáltatásai térítésmentesen vehetők igénybe.

inputprogram.com
info@inputprogram.com

#keepup Projekt

Projekt címe: Enhancing the digital competences, e-commerce skills and climate adaptation of vulnerable small businesses

A projekt az Erasmus+ Program felnőttképzési stratégiai partnerség kategóriában nyert támogatást.

A #keepup projekt a sérülékeny kisvállalkozások számára nyújt fejlődési lehetőséget a digitális kompetenciák, az e-kereskedelem és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás területén. A 2020 novemberében elindult, 27 hónapos projekt során képzési anyagok kerülnek kidolgozásra az e-kereskedelem, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és a digitális kompetenciák témakörében. A projekt megvalósítását egy 6 partnerből álló konzorcium biztosítja: Neumann János Nonprofit Kft. (koordinátor) és a CAM Consulting Kft. (Magyarország), European Digital Learning Network (Olaszorrszág), a Szlovák-Olasz Kereskedelmi Kamara (Szlovákia), BSC Kranj (Poslovno Podporni Center, doo, Szlovénia) és a Fundacion Tecnologia Social (Spanyolország).

A kisvállalkozások sérülékenyebbek, és kevesebb lehetőségük van versengeni a transznacionális nagyvállalatokkal. Az innovatív digitális megoldások azonban hatékony eszközöket nyújthatnak ezeknek a vállalkozásoknak a kihívások leküzdésére. A projekt célja, hogy segítsen ezeknek a vállalkozásoknak kihasználni az internet, a közösségi média és az e-kereskedelem nyújtotta előnyöket. Ezen készségek birtokában a vidéki kisvállalkozások is képesek lesznek kiaknázni az IKT lehetőségeket és hatékonyabban irányítani a munkájukat, miközben költségmegtakarítást érnek el. A #keepup projekt keretében a konzorcium több multiplikációs rendezvényt fog szervezni annak érdekében, hogy bemutassa és népszerűsítse a projekt előrehaladását és eredménytermékeit az érintettek számára.