Információ

A Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosa a Magyar Állam. A tulajdonosi (alapítói) jogokat az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 1. számú mellékletnek VII. 7. pontja alapján 2022. december 31-ig az Innovációs és Technológiai Minisztérium – székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50. – gyakorolja.


A társaság tevékenysége:
A Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017.(VI. 8.) Korm. rendelet 2-3. §-a értelmében a társaság részt vesz a Digitális Jólét Program végrehajtásában és közfeladatai körében

a) ellátja a Nemzeti Adatvagyon Ügynökséggel kapcsolatos feladatokat, összhangban a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 128. § c) pontjával és a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény rendelkezéseivel;

b) működteti a kezdő informatikai vállalkozások nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózatot, valamint részt vesz a startup-ökoszisztéma fejlesztését szolgáló kormányzati kezdeményezések végrehajtásában. (GINOP 3.1.3-15-2016-00001 „Az IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat kialakítása”- INPUT Program)


A társaság ellátja továbbá a 1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozattal elfogadott Zöld Busz Mintaprojekt megvalósításával kapcsolatos feladatokat.


A társaság vezetése:
dr. Gál András Levente – ügyvezető
dr. Szabados Zsuzsa Éva – ügyvezető-helyettes

A kormányrendelet szövege