Információ

A Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosa a Magyar Állam. A tulajdonosi (alapítói) jogokat az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 1. számú mellékletnek VII. 7. pontja alapján 2022. december 31-ig az Innovációs és Technológiai Minisztérium – székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50. – gyakorolja.


A társaság tevékenysége:
A Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017.(VI. 8.) Korm. rendelet 2-3. §-a értelmében a társaság részt vesz a Digitális Jólét Program végrehajtásában és közfeladatai körében működteti a kezdő informatikai vállalkozások nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózatot, valamint részt vesz a startup-ökoszisztéma fejlesztését szolgáló kormányzati kezdeményezések végrehajtásában. (GINOP 3.1.3-15-2016-00001 „Az IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat kialakítása”- INPUT Program)

A Kormány által 1573/2020. (IX. 9.) Korm. határozattal elfogadott Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájának (a továbbiakban: MIS) egyik legfontosabb célkitűzése a hazai adatgazdaság beindítása, amelynek megvalósítását a Neumann nKft. keretei között a Nemzeti Adatgazdasági Tudásközpont (továbbiakban: NATUK) végzi.


A társaság vezetése:
dr. Gál András Levente – ügyvezető
Vékonyné Hegedűs Éva – operatív ügyvezető-helyettes
dr. Szabados Zsuzsa Éva – szakmai ügyvezető-helyettes

A kormányrendelet szövege