Információ

Kormányrendelet kivonat

Tevékenységeink

127/2017. (VI. 8.) Kormányrendelet a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Kormányrendelet módosítása alapján a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. ellátja az információs társadalom fejlesztésével, a digitális készségek fejlesztésével, és az e területen működő programok koordinációjával kapcsolatos feladatokat az iskolarendszeren kívüli képzések vonatkozásában, valamint a DJP hálózat szakmai koordinálásával kapcsolatos feladatokat, a DJP eredményeinek országos szintű megjelenítését, az érintett szereplők tájékoztatását, felügyeli és koordinálja a Digitális Jólét Program Mentorok munkáját. Képzési, valamint az információs társadalom fejlesztésével és a DJP Hálózat szakmai koordinálásával kapcsolatos felnőttképzési tevékenységet végez. Részt vesz (GINOP 3.3.2.) az „Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése” című kiemelt projekt végrehajtásában. Részt vesz az „Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása” című kiemelt projekt végrehajtásában, működteti (GINOP 3.1.3.) a kezdő informatikai vállalkozások nemzetközi piacra lépését, valamint részt vesz a startup ökoszisztéma fejlesztését szolgáló kormányzati kezdeményezések végrehajtásában.A kormányrendelet szövege

Aktuális álláslehetőségek - Oktató, tréner a Digitális Médiaműveltség Szülőknek” Programhoz