Az AI technológiák rohamos térhódítása nem csak a nagyvállalatok kiváltsága többé; egyre több kisebb cég is alkalmazza ezeket a megoldásokat. Az AI használata mind a vállalati, mind az egyéni munkavállalói szinten mindennapossá vált, különösen a chatGPT megjelenése óta. Ez az új generatív mesterséges intelligencia alulról induló folyamatként forradalmasította a munkavégzést, számos új lehetőséget és kihívást hozva magával. Miközben az AI eszközök sok területen kiegészítik az emberi munkát, különösen az adminisztrációban, egyes pozíciókban, ahol az érzelmi intelligencia is fontos, még nem sikerült megvetniük a lábukat. A jövő kulcsa a gépi és emberi intelligencia közötti egyensúly megtalálása lehet.

Az utóbbi időben a generatív technológiák széleskörű felhasználása inkább a nagyobb vállalatoknál volt jellemző, ugyanakkor napjainkban a kisebb cégek esetében is felfedezhető, hogy megjelennek ezek a technológiák.   Valamint nem csak vállalati szinten értelmezendő az AI használata a munka során, hanem a munkavállalók szintjén is egyre általánosabbá vált a mindennapos használat, ahogy lassacskán feltérképezik a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőséget.

Nem túlzás azt állítani, hogy az AI, mint új technológia az emberek egész életét behálózta. A robbanásszerű változást számíthatjuk a chatGPT megjelenésétől, ami nem mellesleg egy alulról induló folyamat, hisz a munkavállalók nem egy munkáltató által bevezetett új rendszerben végzik napi feladatukat, hanem maguk ismerték meg a generatív mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket, ez nagy és innovatív hatást gyakorol a munka világára is.

A hatásgyakorlás mellett számos, akár megválaszolhatatlan kérdést is felvet, melyekre talán az egyetlen konszenzus a gépi és emberi intelligencia közötti finom egyensúly megtalálása lesz.

Ahogy az AI megkezdte térhódítását a munkaerőpiacon egyre több dilemma került napvilágra azzal kapcsolatban, hogy az új technológia elveheti az emberek munkáját.

Persze ez a kijelentés kellő fenntartásokkal kezelendő.

Szakértői álláspont szerint, bár az AI alapú eszközök egyre jobban terjednek a munka világában, az emberi munkaerő nem válik feleslegessé, inkább csak kiegészíti azt, egyfajta előnyös együttműködés keretében.

Leggyorsabban talán az adminisztráció területén ért el sikereket az AI. De vannak olyan munkakörök, ahol nem sikerült még megvetnie a lábát. Ezek általában azok, ahol az intelligencia, a tudás és az érzelmi intelligencia egyaránt fontos, hisz például egy nővértől nem csak szakmai tudást, hanem empátiát és kedvességet is várunk. Ezek azok a tulajdonságok, melyet az AI nem pótolhat.

Abban is biztosak lehetünk, hogy a személyközi kommunikációt igénylő pozíciók esetében, jelenik majd meg legkésőbb az AI.

 Az úgynevezett nagy nyelvi modellre épülő generatív AI, például a chatGPT pedig rengeteg munkakörben tudja támogatni a feladatvégzést, sokan ezért a jövő személyi asszisztenseként tekintenek a technológiára.